Op ons platform is veel ruimte om wijzingen aan te brengen. Heb je op- of aanmerkingen over de artikelen op Koning van Katoren de film? Laat het ons weten door te mailen naar marlies@koningvankatorendefilm.nl.